Integratieve kindertherapie

Het uitgangspunt van de integratieve kindertherapie is dat uw kind (on)bewust weet wat er speelt en wat het nodig heeft om hiermee om te gaan.

Om dit te ontdekken ga ik samen met uw kind op ontdekkingstocht. In de ruimte is hiervoor een breed aanbod van spel-, fantasie en creatief materiaal aanwezig. Uw kind mag aangeven wat het graag wil doen. Voor de één is dat met het poppenhuis spelen en voor de ander met de zwaarden die bij de verkleedkleren liggen. Een derde ploft het liefst op de bank om daar te gaan vertellen zonder op te houden of doet dit liever tijdens het spelen van een spel. 

Alles wat voor uw kind  van belang is mag aandacht krijgen. Het  uitgangspunt hierbij is, dat er zo diep gegaan wordt als nodig is. Tegelijk wordt er zo praktisch en concreet mogelijk gewerkt.

Al spelend en pratend  worden er stappen gezet die nodig zijn voor de verandering die kinderen, in zichzelf,  door mogen maken.  Uw kind zal verschillende kanten van zichzelf ontdekken en beseffen dat het daar, met hulpbronnen, mee verder kan.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden